הקמת צי התעופה האתיופי, תהלוכות, מיצג ועוד אתיופיה 1940-1960

Close